ఓడించా.. మారలేదు..క్షమించా.. మారలేదు..వదించా..ఇక మారాల్సిన అవసరం లేదు.. జై బాలయ్య జై జై బాలయ్య💪💪 #GautamiPutraSatakarni

Posted by Actor Kanna on Wednesday, January 11, 2017

Comments

comments

Category:

cinema, gossips